Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rakennusmallit MP

Ilkankuja 3

91500 Muhos

puh. 0406464251

myynti@rakennusmallit.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Rakennusmallit MP

Yrittäjä Mika Pylkkönen

Ilkankuja 3

91500 Muhos

puh. 0406464251

mika.pylkkonen@rakennusmallit.fi

3. Rekisterin nimi

Sivuston rakennusmallit.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero)
  • Tilaustiedot
  • Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Säännömukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja hänen tilauksistaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin myönnetään käyttöoikeus ainoastaan erikseen sovituille rekisterinpitäjän palveluksessa oleville henkilöille, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Tiedon korjaaminen

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan tilaus- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.