PÄÄSUUNNITTELIJA

Valvoo ja ohjaa suunnittelun edistymistä yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Hän koordinoi ja hankkii arkkitehti- ja erityissuunnittelua varten riittävät lähtötiedot. Kun olet suunnittelemassa omakotitalon rakentamista sinun kannattaa hankkia heti alussa pääsuunnittelija hankkeellesi. Samalla sinun kannattaa perehtyä pääsuunnittelijan tehtäviin rakennushankkeessa. Pääsuunnittelija on sinun tärkein neuvonantaja ja tukihenkilö rakennuksen suunnitteluvaiheesta aina rakennuksen valmistumiseen saakka. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja suunnitelmiensa oikeellisuudesta.

Tarjoamme

Pääsuunnittelijan palvelut erilaisiin rakennushankeisiin kaikkialle Suomeen. Yhteistyökumppaneiden avulla myös suurempien kohteiden pääsuunnittelu onnistuu. Meiltä saat pääsuunnittelijan myös muiden suunnittelemiin kohteisiin.

Pääsuunnittelijan tehtävät

Pääsuunnittelija vastaa, että suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon kaavamääräykset ja erilaiset rakentamissäädökset. Ja että talon suunnittelu onnistuu saumattomasti kaikkien suunnittelualojen osalta. Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelijoiden esim. arkkitehti-, rakenne-, LVIS-suunnittelijoiden työtä ja vastaa, että suunnitelmat ovat keskenään oikein. Pääsuunnittelija auttaa myös luvanhakuvaiheessa ja toimii yhteyshenkilönä rakennusviranomaisen kanssa.

Pääsuunnittelija tarvitaan myös pakettitaloille

Jos valitset talotoimittajaksi talopaketteja myyvän yrityksen. Näiden mukana ei yleensä tule pääsuunnittelijaa, vaan on sinun tehtäväsi hankkia projektille pääsuunnittelija. Kun alat suunnittelemaan rakentamista niin ota meihin yhteyttä!